src="https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/viewthroughconversion/837348554/?random=1541748313756&cv=9&fst=1541748313756&num=1&guid=ON&resp=GooglemKTybQhCsO&eid=659255991&u_h=768&u_w=1366&u_ah=728&u_aw=1366&u_cd=24&u_his=13&u_tz=420&u_java=false&u_nplug=5&u_nmime=7&gtm=2wgas3&sendb=1&frm=1&url=http%3A%2F%2Fthacodaitu.com%2Fadmin%2FDefault.aspx%3Fcn%3D95%26Cmd%3DSysParaUpdate%26ID%3D49%26ListReturnUrl%3D%252fadmin%252fDefault.aspx%253fcn%253d95&ref=http%3A%2F%2Fthacodaitu.com%2Fadmin%2FDefault.aspx%3Fcn%3D95%26Cmd%3DSysParaUpdate%26ID%3D49%26ListReturnUrl%3D%252fadmin%252fDefault.aspx%253fcn%253d95&async=1&rfmt=3&fmt=4">
TỔNG QUAN
THÔNG SỐ KỸ THUẬT

SMRM SÀN 3 TRỤC 12 KHÓA 40 FEET

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

ĐVT

THACO CTSV/3AB4012

Kích thước tổng thể (DxRxC)

mm

12.390 x 2.480 x 1.540

Kích thước cơ sở

mm

7.660 + 1.310 + 1.310

Khối lượng bản thân

kg

6.700

Khối lượng hàng hóa chuyên chở

kg

32.380

Khối lượng toàn bộ

kg

39.080

Dầm chính

mm

504/140,12/6/14, thép T700

Tôn sàn

 

Thép SS400: 3,0 mm

Chốt kéo

 

BH-KZ50A-10

Trục cầu

 

Fuwa 13 tấn

Dầm chính

 

Shutsu 28 tấn

Số lốp xe

cái

13

Kiểu lốp xe

 

11.00R20

Kiểu vành xe

 

8.0V-20

Hệ thống treo

 

Nhíp 7 lá (90 x 16 mm)

Hệ thống phanh

 

Khí nén 2 dòng

Hệ thống điện

 

24 V, đèn LED

Khác

 

Trang bị 01 thùng đồ nghề,


02 bầu hơi