Lô D6, KCN Hà Nội - Đài Tư, 386 Nguyễn Văn Linh, Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội
0243.875.9857
Tư vấn dịch vụ : 0938.809.202
Thời gian làm việc:
8:00 - 17:00 từ thứ 2 đến thứ 6
8:00 - 15:00 thứ 7
Kinh doanh Đài Tư
IMAGE
Nguyễn Văn Hưng
Phó phòng Kinh doanh xe 
Dịch vụ Đài Tư
IMAGE
Nguyễn Đăng Long
Phó Phòng Dịch vụ - Phụ tùng
IMAGE
Nguyễn Văn Chương
Phụ trách cửa hàng phụ tùng Đồng Nhân
IMAGE
Phan Văn Chung
Phó quản đốc Sửa chữa chung
IMAGE
Lê Diệu Thúy
Chăm sóc khách hàng
IMAGE
Nguyễn Vĩnh Trường
Tư vấn dịch vụ
IMAGE
Trịnh Văn Vinh
Tư vấn dịch vụ
Kinh doanh Sóc Sơn
IMAGE
Hoàng Kim Minh
Trưởng Phòng Kinh Doanh